Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Tegoroczna inauguracja była zwieńczeniem wyjątkowego roku dla społeczności WSEI Roku Jubileuszu 20lecia Uczelni

Relacja z wydarzenia

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i znalezieniem się miasta Lublin w strefie czerwonej w tym roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie odwołała Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2020/2021. Symboliczna Inauguracja odbyła się 21 października  o godz. 11.00 bez udziału gości. Rozpoczęcie Roku można było zobaczyć poprzez transmisję za pośrednictwem kanału Uczelni na portalu YouTube i na stronie głównej WSEI.

Tegoroczna inauguracja była zwieńczeniem wyjątkowego roku dla społeczności WSEI. Roku Jubileuszu 20lecia Uczelni. Inaugurację w WSEI rozpoczął Prof. WSEI Mariusz Paździor Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich. Następnie głos zabrała Kanclerz WSEI Teresa Bogacka. Pani Kanclerz wygłosiła przemówienie, w którym przybliżyła najważniejsze informacje nt. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Podczas wystąpienia usłyszeliśmy o ostatnich wyróżnieniach Uczelni, inwestycjach, nagrodach i najbliższych planach rozwoju. Pani Kanclerz podziękowała również wszystkim pracownikom i współpracownikom za trud włożony w tworzenie WSEI.

Pani Kanclerz w swoim wystąpieniu podała również, że w roku akademickim 2020/2021 naukę na I roku studiów I i II stopnia rozpoczyna ponad 2600 studentów. Ogółem na Uczelni kontynuować studia będzie 7600 studentów,  w tym  803 obcokrajowców, w tym 278 osób z dwudziestu kilku krajów na 4 kierunkach w języku angielskim: ekonomia; zarządzanie; informatyka i pielęgniarstwo, w tym ok. 1000 osób studiować będzie na renomowanych studiach podyplomowych.

W wewnętrznej uroczystości w WSEI wzięło udział kilkanaście osób. Z okazji obchodów 20-lecia istnienia placówki władze Uczelni na czele z Panią Kanclerz Teresą Bogacką otrzymały kilkadziesiąt gratulacji od przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, a także ludzi świata nauki i biznesu.