20 lat funkcjonowania Uczelni okiem uczniów LO WSEI

Uczniowie z Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego WSEI zaprezentowali 5 października program artystyczny dotyczący 20 lat istnienia Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Relacja z wydarzenia

Uczniowie z Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego WSEI zaprezentowali 5 października program artystyczny dotyczący 20 lat istnienia Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. 

Prezentacja multimedialna i montaż słowno-muzyczny z udziałem uczniów była zatytułowana:

„Dwadzieścia lat minęło – tak się zmienialiśmy – WSEI i Lublin” – Rozwój Uczelni przez 20 lat istnienia w zmieniającym się Lublinie.

Młodzież przy użyciu nowoczesnych form prezentacji multimedialnych, śpiewu i tańca zaprezentowała rozwój Uczelni dzieląc 20 lat jej funkcjonowania na 4 okresy, każdy po 5 lat.

Przy każdym „kroku milowym WSEI”, czyli ważnym wydarzeniu z życia Uczelni z danego roku ustawiane były specjalnie nadrukowane kubiki z napisem dobranym odpowiednio do danej pięciolatki. Wnosiła je młodzież w trakcie czytania i omawiania kolejnych sukcesów Uczelni. Równolegle na ekranie wyświetlane były slajdy z życia WSEI odpowiadające danemu wydarzeniu.

W częściach artystycznych na ekranie pojawiały się związane z tymi działaniami slajdy ukazujące szersze tło i kontekst historyczny wydarzeń. Każda „pięciolatka” rozpoczynała się krótką recytacją poematu o mieście Lublinie J. Czechowicza, a część artystyczna dotyczyła najważniejszych wydarzeń w Lublinie. Na koniec uczniowie ustawili wszystkie kostki w duże logo WSEI.

Galeria z wydarzenia