Teresa-Bogacka

Szanowni Państwo,

Rok 2020 dla Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest rokiem wyjątkowym. Uczelnia obchodzi 20 lat swojego istnienia, a cały rok będzie przebiegać pod znakiem Jubileuszu WSEI. 

24 października 2000 Fundacja „OIC Poland” otrzymała zgodę MENiS na prowadzenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od tamtego czasu zmieniło się bardzo wiele, począwszy od zmian gospodarczych, skończywszy na zmianach w nas samych. Można streszczać wszystkie sukcesy i ważne wydarzenia historii WSEI, ale nie da się opisać, ani ująć w słowach ciężkiej pracy, jaka została włożona w stworzenie i doprowadzenie do stanu dzisiejszego Uczelni. Dzięki pracy wielu ludzi, wytrwałości w dążeniu do celów i stawianiu sobie wciąż nowych wyzwań i konsekwencji w ich realizacji dziś WSEI jest jedną z najlepszych niepublicznych Uczelni w Polsce.

Zakładając Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie nie wyobrażałam sobie jak będzie wyglądać za 20 lat. Miałam jednak przekonanie, że ogrom pracy, który został włożony w to dzieło, prędzej czy później zaowocuje i tak się stało. Czołowe miejsca w rankingach, największa niepubliczna Uczelnia w regionie, liczne nagrody i wyróżnienia, ale przede wszystkim Uczelnia, której absolwenci szybko znajdują pracę w zawodzie, to dla nas największy sukces.

WSEI jest Uczelnią nowoczesną, innowacyjną i przyjazną studentom. Innowacyjność w nazwie jest już realizowana od 20 lat, a sukces, który został osiągnięty napawa nas dumą i mobilizuje do dalszej pracy na rzecz Uczelni i całego regionu.  Naszym największym dorobkiem jest ponad 36tys. Absolwentów, 6,5 tys. obecnie studiujących osób, kilkuset studentów obcokrajowców, pochodzących z ponad 20 krajów świata. Myśląc o nich stawiamy sobie najwyższe cele, stale inwestujemy w bazę dydaktyczną, otwieramy najnowocześniejsze laboratoria, dbamy o najwyższą jakość kadry, która przy wsparciu i współpracy z pracodawcami i otoczeniem biznesu przygotuje odpowiednio wykwalifikowanych absolwentów. To właśnie oni są najlepszą wizytówką Uczelni.

Chcemy, żeby Jubileusz 20-lecia Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie był świętem całej społeczności akademickiej począwszy od Władz i pracowników Uczelni, studentów, absolwentów i wszystkich naszych przyjaciół. W programie Roku Jubileuszowego zaplanowano szereg wydarzeń o charakterze naukowym, rozrywkowym i kulturalnym. W ciągu najbliższego roku akademickiego odbędą się specjalne wykłady otwarte i seminaria naukowe, wystawy, a także wydarzenia integrujące społeczność akademicką WSEI, na które już teraz serdecznie zapraszam. Niech 20 lat Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie będzie naszym wspólnym świętem i mocnym punktem odbicia na kolejny, jeszcze wyższy poziom.

Kanclerz
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Teresa Bogacka

20 lat WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to Uczelnia ciesząca się dziś znacznym prestiżem i stale umacniająca swoją pozycję na akademickiej mapie Polski. Dzięki nowoczesnemu podejściu do zarządzania oraz umiejętnościom transferowania wiedzy z otoczenia oraz wysokim, stale rozwijanym kwalifikacjom kadry, Uczelnia stała się liderem niepublicznego szkolnictwa wyższego w województwie lubelskim.

Władze WSEI w sposób konsekwentny, profesjonalny i wysoce efektywny realizują obierane cele, o czym świadczą liczne nagrody, wyróżnienia i akredytacje przyznane Uczelni przez niezależne instytucje regionalne i krajowe, ale przede wszystkim wysoka liczba studentów (mimo niekorzystnych tendencji demograficznych w WSEI studiuje ok. 7 tys. osób), oraz wypracowane w ostatnich latach liczne osiągnięcia organizacyjne, naukowe i dydaktyczne, które są wizytówką Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie i wyróżniają ją na tle wielu innych polskich uczelni, nie wyłączając dużych uniwersytetów.

Od początku istnienia jednym z najważniejszych rysów charakterystycznych, stanowiących o tożsamości WSEI i tworzących jej indywidualną markę, mającym bezpośredni wpływ na kierunek rozwoju jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Władze Uczelni poprzez kooperację z przedsiębiorstwami, instytucjami administracji publicznej i innymi firmami skutecznie i efektywnie mogą analizować potrzeby pracodawców oraz implementować ich uwagi do procesu kształcenia.

Na podkreślenie zasługuje także ścisła współpraca z partnerami strategicznymi, którzy umożliwiają realizację praktyk zawodowych oraz staży, a także zasilają kadrę naukowo-dydaktyczną, co jest szczególnie cenne dla efektywnego przekazywania wiedzy, umiejętności i kompetencji. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie podejmuje również szereg wartościowych inicjatyw w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, które – adresowane do różnych środowisk, branż i grup wiekowych – stanowią świadectwo społecznej „użyteczności” Uczelni, szczególnie w obszarze przedsiębiorczości.

WSEI w Lublinie prowadzi dwa licea akademickie: pierwsze w województwie bezpłatne Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego, które funkcjonuje od 2013 roku jako jedno z niewielu tego typu szkół w Polsce, które w bardzo krótkim czasie stało się renomowaną placówką kształcącą w klasach o specjalnościach sportowych: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, kolarstwo, tenis ziemny, rugby, tenis stołowy, badminton, taniec klasyczny i nowoczesny, sporty walki, jeździectwo, pływanie, sporty wodne, futbol amerykański, deskorolka. Od 2019r jako jedyna szkoła w Polsce trenuje  uczniów w sportach paraolimpijskich. Od 2017r. funkcjonuje Akademickie Liceum Ogólnokształcące WSEI ze specjalnościami: informatyka, kultura i teatr, taniec, e-sport, media. W liceach kształci się ponad 360 uczniów.

Regularnie przyznawane medale, nagrody i certyfikaty np. „Uczelnia Liderów”, „EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE 2019”, czy „Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju” są dodatkowym potwierdzeniem tych wysokich ocen. W najnowszym prestiżowym rankingu „Perspektyw” WSEI na ponad 200 działających Uczelni niepublicznych w Polsce zajmuje miejsce w pierwszej 10. Na podstawie tych silnych fundamentów i zbudowanej marce świętujemy Jubileusz 20-lecia Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie wkraczając w nową dekadę wyzwań.

Galeria zdjęć

Film - 20 lat WSEI

Program obchodów

28 wrzesień 2019
10 październik 2019
10 luty - 15 październik 2020
17 luty - 15 październik 2020
24 luty - 15 październik 2020
5 październik 2020
21 październik 2020
Piknik Rodzinny WSEI
Studenci, absolwenci, pracownicy oraz przyjaciele Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie bawili się wspólnie na Pikniku Rodzinnym Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W programie imprezy znalazły się liczne atrakcje, koncerty i pokazy. Gwiazdą pikniku była grupa „Brathanki”.
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Uroczysta Inauguracja w WSEI odbyła się 10 października. Było to wydarzenie, które rozpoczęło obchody 20-lecia Uczelni. Podczas wydarzenia w murach Uczelni gościliśmy wyjątkowe osoby, przede wszystkim Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina.
Konkurs „Lubelscy sportowcy - dawniej i dziś - jako wzór dla młodego pokolenia”
WSEI ogłasza konkurs polegający na samodzielnym wykonaniu pracy w indywidualny sposób pokazującej tematykę sportu związanego z Lublinem. Konkurs skierowany jest do uczniów indywidualnych, grup i zespołów: starszych klas szkoły podstawowej (6-8 klasa) i szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Lublin.
Konkurs fotograficzny WSEI
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ogłasza konkurs fotograficzny pt. „WSEI – najpiękniejsze miejsce – w obiektywie”. Szczegóły konkursów na stronie głównej Uczelni w zakładce wydarzenia.
„…Odejdźmy od zgiełku i tam, w tej ciszy, słuchajmy głosu, który mówi w nas samych…”
Konkurs poetycki dla studentów i uczniów ALMS i ALO
„Dwadzieścia lat minęło – tak się zmienialiśmy – WSEI i Lublin” – Rozwój Uczelni przez 20 lat istnienia w zmieniającym się Lublinie.
Prezentacja multimedialna i montaż słowno-muzyczny z udziałem uczniów ALMS i ALO
20 Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

Uczelnia dziś

Pozyskane dofinansowanie dla projektów krajowych i zagranicznych

Uczelnia przez blisko 20 lat uzyskała z różnego rodzaju projektów zewnętrznych ponad 220 mln zł.  Dzięki funduszom Unijnym WSEI dynamicznie się rozwija. Tylko w 2019 r. uruchomione zostały nowe kierunki kształcenia: Informatyka II stopnia, Zarządzanie II stopnia, Mechatronika I stopnia i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna- studia magisterskie, oraz zmodernizowane zostały od podstaw programy studiów I i II stopnia o profilu praktycznym. W bieżącym roku akademickim 2019/2020 utworzono również nową formę kształcenia stacjonarnego- studia dualne.

0

Ponad 36 tys. absolwentów

Wykształciliśmy ponad 36 tys. ludzi, to liczba realnie wpływająca na lubelską gospodarkę. WSEI jako jedna z pierwszych Uczelni skupiła się na tworzeniu kierunków studiów z udziałem pracodawców, co od początku dawało gwarancję, że student kończący naukę w WSEI znajdzie pracę. Według różnych statystyk 95-97% naszych absolwentów pracuje. Jest to najlepsze potwierdzenie skuteczności działań Uczelni.

0 tys

17 nowoczesnych laboratoriów

WSEI posiada bazę najnowocześniejszych laboratoriów. To w nich nasi studenci odbywają zajęcia oraz biorą udział w różnych badaniach np. nad szeroko rozumianą wytrzymałością eksploatacyjną materiałów, części maszyn i konstrukcji, drukowaniu 3D z metalu, czy pracy w Centrum Edukacji Technicznej Haas.

Oprócz pracowni technicznych w WSEI znajduje się również Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii. Prowadzone są tam badania z wykorzystaniem wiedeńskiego systemu testów, lustra fenickiego, wariografów, zestawów do badań reakcji psychofizycznych, czy kamery do badania mikroekspersji mimicznych. Wyposażenie tylko jednego laboratorium psychologii eksperymentalnej to ponad 20 urządzeń.

W 2019 r. utworzono Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej za ponad 3 miliony złotych, w którym studenci kierunku pielęgniarstwo zdobędą umiejętności udzielania pomocy medycznej zarówno w warunkach rzeczywistości wirtualnej, jak i na specjalistycznych symulatorach medycznych, fantomach oraz trenażerach. 

0

Ponad 400 umów

Uczelnia podpisała ponad 400 umów dotyczących współpracy w zakresie praktyk i staży zawodowych, umów z otoczeniem biznesu, innymi uczelniami i przedsiębiorcami.

Zwiększając wpływ pracodawców na sposób kształcenia, WSEI rokrocznie podpisuje kilkadziesiąt umów z różnymi podmiotami, w tym z największymi firmami w Polsce np. z branży informatycznej Asseco Data Systems, z branży energetycznej PGE Obrót. Umowy zakładają wielopłaszczyznową współpracę przy m.in. organizowaniu praktyk i staży, realizacji prac dyplomowych i przewodów doktorskich czy organizację i udział stron w projektach badawczo- rozwojowych.

0

23 kraje świata

Kilkaset osób z całego świata przyjechało do Lublina uczyć się w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Poza prowadzonymi anglojęzycznymi kierunkami studiów, Uczelnia bierze udział w międzynarodowych projektach, międzynarodowej wymianie studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+, oraz prowadzi współpracę naukowo-badawczą z partnerami zagranicznymi.

0

Kalendarium

2020
14 stycznia 2020
WSEI powołuje Centrum Psychologicznego Wsparcia Dzieci i Młodzieży
2020
2019
30 stycznia 2019
WSEI otwiera z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Zbigniewa Króla Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej.
2019
2018
5 września 2018
Uczelnia podpisała umowę o współpracy z Asseco Data Systems. Porozumienie zakłada m.in. organizowanie praktyk i staży, co przełoży się na jeszcze lepsze kształcenie przyszłych informatyków i specjalistów z branży.
2018
2017
20 kwietnia 2017
Miała miejsce Jubileuszowa Gala podsumowująca piątą edycję Projektu Certyfikacji Szkół Szkoła Innowacji i Konkursu Lider Innowacji 2017.
2017
2016
16 marca 2016
Otwarcie Centrum Edukacji Technicznej Haas (HTEC) – unikatowy projekt jednego z największych producentów obrabiarek CNC do obróbki skrawaniem.
2016
2015
16 lutego 2015
Rektor WSEI Powołał Zespół Ekspertów Społeczno-Gospodarczych jako radę wspierającą mającą za zadanie opiniowanie programów kształcenia i dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.
2015
2014
6 października 2014
WSEI ze środków własnych wybudowała nowoczesny Dom Studenta przy ul. Unickiej 3 dla 300 osób.
2014
2013
1 września 2013
Rozpoczęcie działalności Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego, którego Założycielem jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji we współpracy z Klubem Koszykarzy „Wikana Start Lublin”.
2013
2012
1 lipca 2012
Uczelnia rozpoczęła realizację projektu „Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI
2012
2011
11 maja 2011
Odbyła się uroczystość otwarcia nowego skrzydła budynku Uczelni. Poświęcenia budynku dokonał ks. bp dr Mieczysław Cisło. Nowy budynek powstał w ramach projektu Centrum Nowych Technologii WSEI
2011
2010
1 marca 2010
Uczelnia powołała Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
2010
2009
28 kwietnia 2009
Podczas uroczystej gali rozstrzygnięcia IV edycji konkursu „Lubelski Orzeł Biznesu” Lubelskiego Związku Pracodawców Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała statuetkę w kategorii „Lider w Pozyskiwaniu Środków Unijnych”.
2009
2008
1 października 2008
Uczelnia rozpoczęła realizację projektu „Szkoła Kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej” oraz „Szkoła Kluczowych Kompetencji.
2008
2007
14 listopada 2007
Rozpoczęło działalność Akademickie Biuro Karier utworzone na podstawie uchwały Senatu WSEI
2007
2006
19 lipca 2006
WSEI decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA.
2006
2005
19 maja 2005
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po zmianie przepisów WSEI uzyskuje uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunkach Administracja, Ekonomia, Pedagogika i Transport.
2005
2004
1 października 2004
Powstanie Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej.
2004
2003
6 sierpnia 2003
WSEI zakupiła budynek o powierzchni 7500 m2 na potrzeby dydaktyczne od Syndyka Masy Upadłości Daewoo Motor Polska.
2003
2002
12 października 2002
Odbyła się II uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2002/2003. Powstają dwa pierwsze wydziały: Wydział Ekonomii i Wydział Administracji
2002
2001
22 lutego 2001
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zostaje wpisana do rejestru wyższych szkół zawodowych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem 57.
2001
2000
24 października 2000
Fundacja „OIC Poland” otrzymała zgodę MENiS na prowadzenie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z 4 specjalnościami ekonomicznymi.
2000